Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
16.06.2008.

Nazwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie
Adres
73- 200 Choszczno, ul. Niedziałkowskiego 4A
Telefon
 95 765 24 38
www
http://www.bip.spzozchoszczno.pl
Email  
3200815@zoz.org.pl