Mury obronne
25.06.2008.

 


Mury obronne
Przykładowa grafika  Obwarowania miejskie
Do dziś w Choszcznie zachowały się wzniesione na przełomie XIV- XV wieku fragmenty obwarowań miejskich. Pierwotnie długość murów z cegły i kamienia wynosiła około 1600 m. Obwarowania wzmacniał podwójny system wałów i fos, północną stronę chroniły mokradła. W ciągu murów usytuowano trzy bramy, siedem baszt i 36 czatowni. Bramy zlokalizowane były przy głównych wjazdach do miasta. Od zachodu znajdowała się Brama Kamienna (wyjazd w kierunku na Barlinek i Myślibórz), od południowego wschodu Brama Wysoka (wyjazd w kierunku Dobiegniewa). Brama Młyńska znajdowała się od północy (wyjazd w kierunku Stargardu). W drugiej połowie XX wieku tereny po zachodniej i południowej stronie murów zagospodarowano na park (obecnie Park Moniuszki) i tereny rekreacyjno- sportowe. Na wale południowym (obecnie Wały Piastowskie) założono aleję spacerową. Do dzisiaj zachowała się tylko 1 pierwotnego obwodu murów, przy ul. 22 Lipca oraz przy ul. Mur Południowy.
Z rozebranych w XIX wieku bram muru obronnego, pozostała tylko okrągła budowla, rondel przedbramia Bramy Kamiennej - Barbakan, w którym do dziś zachowały się otwory strzelnicze oraz fryz z czarnych cegieł. Obecnie zabytkowy Barbakan znajduje się na rogu ul. Piastowskiej i ul. Wolności, jest siedzibą Rady Miejskiej.