Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń.
25.11.2011.

„Osada rekreacyjno-turystyczna Raduń”.

 


Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązuje miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego, a nieruchomości opisane są w księdze wieczystej Kw nr 13313 A.

 Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod:


I.              Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą, o zabudowie parterowej, oznaczone nr działek:

 

1.        działka nr 482 o pow. 904 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow.372 m2

2.        działka nr 483 o pow. 733m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372m2

3.        działka nr 484 o pow. 996m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372 m2

4.        działka nr 485 o pow. 824 m2  i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372 m2

5.        działka nr 486 o pow. 1000 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/37 o pow. 372 m2

6.        6.działka nr 487 o pow. 997 m2

7.        7.działka nr 488 o pow. 1112 m2

8.        działka nr 489 o pow. 1437 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

9.        działka nr 490 o pow. 1012 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

10.    działka nr 491 o pow. 846 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

11.    działka nr 492 o pow. 994 m2 i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

12.    działka nr 493 o pow. 802 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

13.    działka nr 494 o pow. 1037 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

14.    działka nr 495 o pow. 873 m2  i udział w wysokości 1/7 w działce nr 17/39 o pow. 666 m2

15.    działka nr 497 o pow. 566 m2

16.    działka nr 499 o pow. 753 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

17.    działka nr 500 o pow. 665 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

18.    działka nr 501o pow. 521 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

19.    działka nr 502 o pow. 730 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

20.    działka nr 503 o pow. 715 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/51 o pow. 473 m2

21.    działka nr 523 o pow. 948 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/63 o pow. 562 m2

22.    działka nr 524 o pow. 626 m2

23.    działka nr 525 o pow. 667 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/63 o pow. 562 m2

24.    działka nr 532 o pow. 1117 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow. 474 m2

25.    działka nr 535 o pow. 813 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow. 474 m2

26.    działka nr 536 o pow. 1020 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/68 o pow. 474 m2

27.    działka nr 537 o pow. 1072 m2

28.    działka nr 542 o pow. 1148m2

29.    działka nr 544 o pow. 1234m2

30.    działka nr 538 o pow. 1339 m2 i udział w wysokości 1/3 w działce nr 540 o pow. 184 m2

31.    działka nr 504 o pow. 629 m2

32.    działka nr 505 o pow. 810 m2

33.    działka nr 506 o pow. 688 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/62 o pow. 449m2

34.    działka nr 507 o pow. 768 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/62 o pow. 449m2

35.    działka nr 508 o pow. 650 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/62 o pow. 449m2

36.    działka nr 509 o pow. 952 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/62 o pow. 449m2

37.    działka nr 511 o pow. 1019 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/41o pow. 626m2

38.    działka nr 512 o pow. 1070 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/41o pow. 626m2

39.    działka nr 514 o pow. 869 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/41 o pow. 626 m2

40.    działka nr 515 o pow. 1049 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/41o pow. 626 m2

41.    działka nr 516 o pow. 867 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/41 o pow. 626 m2

42.    działka nr 518 o pow. 817 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/52 o pow. 418 m2

43.    działka nr 519 o pow. 807 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/52 o pow. 418 m2

44.    działka nr 520 o pow. 695 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/52 o pow. 418 m2

45.    działka nr 521 o pow. 672 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/52 o pow. 418 m2

46.    działka nr 522 o pow. 1036 m2 i udział w wysokości 1/5 w działce nr 17/52 o pow. 418 m2

 

II.              Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę rezydencyjną:

 

1.        działka nr 546 o pow. 2373 m2 

2.        działka nr 547 o pow. 2622 m2 

3.        działka nr 551 o pow. 2965 m2

 

III.              Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną, wolnostojącą o zabudowie parterowej oznaczone nr działek:

 

1.        działka nr 17/55 o pow. 3749 m2 i działka nr 17/54 o pow. 505 m2

2.        działka nr 17/59 o pow. 5382 m2 i działka nr 17/58 o pow. 1211 m2

3.        działka nr 17/65 o pow. 6609 m2 i działka nr 17/66 o pow. 463 m2

4.        działka nr 17/42 o pow. 6881 m2

5.        działka nr 17/48 o pow. 6626m2 i działka nr 17/47 o pow. 328m2

 

IV.              Nieruchomości zapisane jako: tereny zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej,  szeregowej o zabudowie parterowej:

 

1.      działka nr 17/26 o pow. 4.875 m2

2.      działka nr 17/31 o pow. 5.473 m2

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego

w Choszcznie tel.095 765 9341.