Publiczne Przedszkole nr 2
16.07.2008.

Publiczne Przedszkole nr 2
z grupą żłobkową w Choszcznie

im. Tęczowa Kraina

Dyrektor: Filomena Bireta

ul. Sucharskiego 9
73-200 Choszczno
tel. (95) 765 73 34

email: przedszkole2choszczno@wp.pl 
www: teczowakraina.przedszkolowo.pl

Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta z dala od ruchliwych ulic, otoczone bujną roślinnością, podwórko przedszkolne wyposażone w urządzenia do zabaw dla dzieci.
Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Przy przedszkolu funkcjonuje grupa żłobkowa, do której uczęszczają dzieci w wieku od roku do 3 lat.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w miesiącach letnich (lipiec, sierpień).
Przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych, które ułatwiają proces adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.
Przedszkole opracowuje i redaguje gazetkę przedszkolną, która jest sposobem informowania rodziców o ważnych zagadnieniach pracy przedszkola, aktualnych wydarzeniach, nowościach i ciekawostkach pracy z dziećmi.

Więcej informacji nt działalności przedszkola, oferty - na oficjalnej stronie www.teczowakraina.przedszkolowo.pl