Biuletyn nr 4/2008
08.10.2008.
Przykładowa grafika