INFORMACJA Burmistrza Choszczna
04.07.2013.
INFORMACJA
   Burmistrza Choszczna
dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choszczno.
 
I. Na nieruchomościach, dla których zadeklarowano segregację odpadów komunalnych:

•    pozostają dotychczasowe pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych i służyć będą do zbiórki odpadów pozostałych po segregacji;
•    worki na odpady segregowane zostaną dostarczone bezpłatnie;

do czasu dostarczenia worków do segregacji, odpady można składować w sposób zmieszany w pojemnikach aktualnie znajdujących się na posesjach.

II. Na nieruchomościach, dla których nie zadeklarowano segregacji odpadów komunalnych:

•    pozostają dotychczasowe pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych wraz z dotychczasowym harmonogramem ich odbioru.

Pojemniki do zbiórki odpadów surowcowych typu dzwon (opakowania typu PET, szkło, papier) pozostaną w takiej samej ilości i w tej samej lokalizacji.
Książeczki opłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego zostaną dostarczone mieszkańcom do dnia 1 sierpnia 2013 r.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winni to zrobić niezwłocznie.

W przypadku pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi proszę o kontakt z pracownikami urzędu gminy – tel. nr 95 765 93 00.

  
                                                        Burmistrz Choszczna
                                                        (-) Robert Adamczyk