Nowy dowódca Błękitnej Brygady
13.01.2017.
Nowy dowódca Błękitnej Brygady
 CHOSZCZNO. Decyzja zapadła 1 stycznia, ale oficjalna uroczystość odbyła się w miniony wtorek. Właśnie w tym dniu obowiązki dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. Józefa Hallera w Szczecinie, w skład której wchodzi również choszczeński dywizjon artylerii samobieżnej, objął płk PIOTR TRYTEK. Dotychczasowy dowódca brygady gen. DARIUSZ GÓRNIAK, do czasu kolejnych decyzji kadrowych służył będzie w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Uroczystość odbyła się w koszarach 12  Brygady Zmechanizowanej przy ulicy Wojska Polskiego w Szczecinie. Po przekazaniu sztandaru płk PIOTR TRYTEK i gen. DARIUSZ GÓRNNowy dowódca Błękitnej Brygady  IAK złożyli dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. RAJMUNDOWI ANDRZEJCZAKOWI, meldunki o przyjęciu i zdaniu obowiązków. Gen. Górniak wręczając swojemu następcy odznakę pamiątkową 12 Brygady Zmechanizowanej przypomniał, że wszystkie cele i zadania, które przez trzy lata mu stawiano (pełnił obowiązki od 1 stycznia 2014 r.), zostały zrealizowane na najwyższym poziomie. Wymieniając kilka najważniejszych ćwiczeń i misji zaznaczył, że zarówno dla niego, jak i dla całej brygady jednym z priorytetowych wyzwań były ćwiczenia inspekcyjne „Ryś 15”. – To właśnie wtedy nasza brygada została poddana sprawdzianowi prowadzonemu przez Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej i jako jedna z nielicznych jednostek w Wojsku Polskim, otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą”- podkreślił. Jego następca dobrze zna jednostkę, którą będzie dowodził. Zaznaczył, że nie obce mu są umiejętności służących tu żołnierzy, ponieważ uczestniczył z nimi zarówno w misjach, jak i też ćwiczeniach czy szkoleniach poligonowych. Jest też przekonany, że wraz z całym stanem osobowym brygady sprostają zadaniom stawianym przez przełożonych. Po musztrze paradnej wykonanej przez żołnierzy z 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich oraz defiladzie pododdziałów i sprzętu przekazywanie obowiązków przeniesiono do brygadowej sali tradycji, gdzie obaj dowódcy złożyli podpisy pod rozkazem przekazania obowiązków.
Tadeusz Krawiec

Nowy dowódca Błękitnej Brygady  Płk  PIOTR TRYTEK ma 45 lat i jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk  Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę zawodową rozpoczął od dowodzenia plutonem w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu. Następnie był dowódcą kompanii w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu, a w 2000 r. skierowany został na studia w Akademii Obrony Narodowej. Następnie m.in. w 2006 r. uczestniczył jako szef sekcji w  VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, a na przełomie 2008/2009 r. pełnił obowiązki zastępcy dowódcy IV Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Po kolejnych studiach w AON najpierw wyznaczono go na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów, a ostatnio był szefem Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.