Grunwaldzka, Jagiełły i Drawieńska do remontu
29.05.2018.
Grunwaldzka, Jagiełły i Drawieńska do remontu
CHOSZCZNO. Jeszcze w tym roku wystartuje druga pod względem wartości inwestycja w mieście, a mianowicie przebudowa ul. Władysława Jagiełły i Drawieńskiej. Od ponad dwóch tygodni trwa też przebudowa ul. Grunwaldzkiej. Obydwie inwestycje kosztować będą około 40 milionów złotych.

- Ulica Władysława Jagiełły, to jedna z dwóch głównych arterii miasta, a brak kanalizacji deszczowej oraz ciągłe awarie starej sieci wodociągowej utrudniały nam życie od wielu lat. To podnosiło koszty jej utrzymania, a w efekcie wszyscy za to musieliśmy płacić. Przypomnę, że to 10 lat starań i śmiało dziś mogę stwierdzić, że gdy tam wkopiemy pierwszą łopatę, to będzie jeden z bardziej znaczących dni w powojennej historii naszego miasta. Wielu już położyło przysłowiową kreskę na tym zadaniu, a ja cieszę się, że w końcu udało się spiąć wszystko do kupy – mówi burmistrz ROBERT ADAMCZYK.  
       Kosztorys tej inwestycji przewiduje, że zadania województwa kosztować będą 20,9, gminy 6,9 mln zł, a w sumie całość wyniesie około 33 mln zł. A co zostanie wykonane?
– Przebudowa nawierzchni to tylko jeden z elementów. Kilkadziesiąt zjazdów z dróg, wyspy i azyle, pięć zatok autobusowych, chodniki i ścieżki rowerowe, rozebrane zostaną dwa budynki, wykonany zostanie system odwodnienia, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe i gazowe, cała infrastruktura elektryczna i telekomunikacyjna, zadbamy też o nasadzenia oraz tereny zielone – wylicza MICHAŁ ŻUBER, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który w imieniu województwa zachodniopomorskiego przeprowadzi tę inwestycję.
Grunwaldzka, Jagiełły i Drawieńska do remontu
       Od ponad dwóch tygodni realizowana jest już rozbudowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej (na zdjęciu). Tu m.in. przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Malczewskiego i Krótką, wybudowane zostaną chodniki, zjazdy, zatoki i miejsca postojowe, przebudowane zostaną też sieci: sanitarna, deszczowa, gazowa i wodociągowa. Rozebrane zostaną również: słupy oświetleniowe, budynek usługowy oraz dawny plac gier i zabaw. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na jesień tego roku, a jej koszt, to ponad 5,8 mln zł. Tu gmina otrzymała 2 mln zł dofinansowania, a 3,8 to wkład własny.
Tadeusz Krawiec