Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych
16.10.2019.
CHOSZCZNO. Plenerowe altany, boisko i część rekreacyjna to elementy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który w sobotę otwarto w Starym Klukomiu. Nowo wybudowany obiekt kosztował prawie 100 tys. złotych, z czego prawie 60 tys. dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.     Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych

     W sobotę w Starym Klukomiu odbył się piknik rodzinny, w trakcie którego oddano do użytku nowo wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny, składający się z boiska do piłki nożnej, dwóch plenerowych altan, a także oświetlenia, ław, stołów, ogniska, koszy na śmieci i parkowych ławek. – O tym, że we wsi potrzebne jest takie miejsce, mieszkańcy najczęściej mówili na zebraniach sołeckich, jak i też przy okazji plenerowych imprez, które zazwyczaj organizowane były na placu leżącym tuż przy ruchliwej drodze. Ten obiekt został tak pomyślany, aby mogły korzystać z niego zarówno dzieci, jak i dorośli, a nas cieszy szczególnie to, że otrzymał prawie 60 tys. dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – mówił wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK.
Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych
     To właśnie on i sołtys TOMASZ KMIEĆ przytrzymali wstęgę, którą w sobotę oficjalnie  przecięła EMILIA PRZEPIÓRSKA. Potem był piknik, w trakcie którego m.in. odbył się mecz piłkarski. Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich poczęstowały wszystkich słodkimi wypiekami, a przy ognisku można było posmakować pieczonych kiełbasek i ziemniaków. – Cały obiekt cieszy, ale ważne jest też to, że ulokowany został daleko od drogi biegnącej przez wieś. Mamy też w końcu fajne miejsce do spotkań, więc liczę na to, że częściej i właśnie tu organizować będziemy wszystkie imprezy plenerowe – powiedział T. Kmieć. Dodał, że to także alternatywna przestrzeń dla dzieci, które do tej pory korzystały tylko z zajęć prowadzonych w świetlicy środowiskowej.
Marta Naskręt, (tk)
    
     Operacja pn. „Kreatywni” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu,  mającej na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, przyczyniającej się do poprawy jakości życia  mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Choszczno 2019 - Miejsce dla kreatywnych