Kreatywni - Dwie altany i boisko
06.12.2018.
Kreatywni - Dwie altany i boisko
 
Projekt pn. „Kreatywni” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu.

Beneficjent: Gmina Choszczno

Nr umowy: 00326-6935-UM1610508/18

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stary Klukom bezpośrednio przyczyniającej się do poprawy jakości życia jej mieszkańców, poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej tj. utworzenie centrum społeczno-kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Stary Klukom oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.
Osiągnięcie ww. celu możliwe będzie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie przedmiotowego centrum oraz zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych jakim jest zastosowanie lampy solarnej do oświetlenia nowowybudowanego centrum.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wartość projektu to: 91 965,30 zł
Wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi: 58 517 ,00 zł

Operacja pn. „Kreatywni” – budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu, mającej na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej przyczyniającej się do poprawy jakości życia mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia z realizacji projektu