Choszczno 2020 - Usuwanie azbestu
06.03.2020.
 Choszczno 2020 - Usuwanie azbestu
CHOSZCZNO. Gmina ogłasza nabór zgłoszeń, do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2020.


      W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 100-procentowego dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, rozpoczynamy nabór zgłoszeń  do gminnego programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno na rok 2020”.
     Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a ubiegać się o nie mogą: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje,  kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i rodzinne ogródki działkowe, mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie gminy Choszczno.
       Przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski dla przedsiębiorców można też pobrać na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”.
Pozostali zgłoszenie do udziału w programie, muszą osobiście zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Choszcznie (pokoje nr 6), w terminie do 24 kwietnia 2020. Wszelkich informacji na temat tego programu udziela PRZEMYSŁAW GRZESZATA (pokój nr 6, tel. 095 765 9339).
(tk)
 
Dokumenty do pobrania 
Oświadczenie