Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych
11.03.2020.
OGŁOSZENIE
     Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
     Oznacza to, że w tym okresie w gminie Choszczno przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Burmistrz Choszczna
Robert Adamczyk