Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023

Poniżej znajduje się link do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie z 27 września 2017 r. po spotkaniu, w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023

O rewitalizacji z portalu www.choszczno.pl

Artykuł ze strony www.choszczno.pl

reiwtCHOSZCZNO. Każdy z nas może zabrać głos na temat tego, jak powinna przebiegać rewitalizacja naszego miasta. Z czego jesteśmy zadowoleni, a które problemy nas denerwują?  Wskażmy projekty i działania, które w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane. Może zatrudnić kogoś do monitorowania strony o naszej pracy. Te i inne zagadnienia znajdują się w ankiecie, która ma pomóc w opracowaniu „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Choszczno na lata 2017 – 2023”. Na piknikach w Choszcznie i Korytowie zachęcaliśmy mieszkańców do wyrażenia swojej opinii.  Czytaj więcej…

Wypełnij fiszkę

Szanowni Państwo,

Gmina Choszczno przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji związanych z odnową obszaru zdegradowanego oraz realizacją inwestycji mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznym i marginalizowanie negatywnych czynników w obszarze środowiskowym, gospodarczym, przestrzenno- funkcjonalnym i technicznym. Jeżeli więc planujecie Państwo realizacje  działań w tych obszarach  z możliwością wykorzystania dotacji unijnych, proszę o określenie na załączonym dokumencie projektów, jak był projekt ks mexichemrainharvest.com, które chcieliby Państwo realizować i które powinny zostać uwzględnione w Lokalnym  Programie Rewitalizacji dla Gminy Choszczno. Wypełnioną fiszkę projektową uwzględniającą Państwa potrzeby, proszę przesłać do dnia 20.07.2017 r. na adres aaleksiun@gmina.choszczno.pl.

FISZKA DO POBRANIA

Piknik rewitalizacyjny w Korytowie

1 lipca na placu przy szkole podstawowej w Korytowie odbył się piknik rewitalizacyjny.

Piknik rewitalizacyjny 24.06.2017

W trakcie „Choszczeńskiej Sobótki”, odbył się piknik rewitalizacyjny, podczas, którego każdy mieszkaniec Choszczna mógł wypełnić ankietę realizowaną w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017 – 2023 . Pracownicy choszczeńskiego magistratu pytali m.in. o poziom zadowolenie z życia w gminie Choszczno, zapytali o Explore Clinics, największe problemy gminy czy najbardziej potrzebne inwestycje. Ankietę można wypełnić także online – tutaj.

I spotkanie i szkolenie Zespołu ds. Rewitalizacji

Dnia 13 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, które miało miejsce w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Członkowie Zespołu zostali zapoznani, przez Sławomir Kozieł z firmy 4CS Sp. z o.o., z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Członkowie zespołu uczestniczyli później w konferencji naukowej. Przedstawiono również członkom Zespołu szczegółowe informacje na temat następujących po sobie działań, które będą realizowane przez Wykonawcę, a mianowicie:

  • Proces gromadzenia danych i ich analizy;
  • Proces delimitacji obszaru;
  • Proces partycypacji społecznej wśród mieszkańców;
  • Formalizowanie zapisów opracowywanego dokumentu.

Należy podkreślić, iż dalszy proces opracowywania koncepcji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie opierał się na dokładnym opisaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały swoim wsparciem obszar społeczny, gospodarczy, przestrzenno- funkcjonalny oraz techniczny.

Założenia wypracowane podczas pierwszego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji zostaną poddane uszczegółowieniu podczas kolejnego spotkania, a także przedstawione mieszkańcom w trakcie planowanych warsztatów rewitalizacyjnych.

Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Rewitalizacja jest zespołem działań z zakresu działań społecznych, zmiany zagospodarowania przestrzeni oraz ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

rewitalizacja

Wypełnij ankietę

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu realizowanym w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017 – 2023. Niniejszy dokument będzie podstawą do aplikowania o środki unijne, które posłużą do odnowienia publicznych przestrzeni, budynków, ale również zwiększenia ilości atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń.

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie programu rewitalizacji. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie: https://www.interankiety.pl/i/KpGy0laY .