Wybory Miss Choszczna
14.04.2011.
Wybory Miss Choszczna 2011

Wybory Miss Choszczna 2011

 

Regulamin konkursu do pobrania .

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Studio Urody ANGEL, Studio Fotograficzne FOTO-FLESZ przy współpracy z Urzędem Miejskim w Choszcznie.
2. Z organizatorami konkursu mogą współpracować: instytucje, spółki, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i inne jednostki   organizacyjne oraz osoby fizyczne i prawne.
3. Nazwa konkursu: „Wybory Miss Choszczna 2011”.
4. Niniejszy regulamin kierowany jest tylko i wyłącznie do uczestniczek biorących udział w konkursie „Wybory Miss Choszczna 2011”.
 
II.  ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zgłaszających się kandydatek, które muszą spełniać następujące wymogi:
  a) posiadać obywatelstwo polskie
  b) być zameldowaną na terenie gminy Choszczno
  c) mieć co najmniej 18 lat (ukończone w dniu konkursu)
2. Casting do konkursu odbędzie się 7 maja 2011 r. o 17.00 w sali lustrzanej (baletowej) Choszczeńskiego Domu Kultury.
3. Kandydatki zobowiązane są wziąć ze sobą: dokument tożsamości potwierdzający wiek, strój kąpielowy, obuwie na wysokim obcasie.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii,  imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z konkursem oraz w folderach i wydarzeniach promujących wydarzenia i gminę Choszczno.
5. Wyboru „Miss Choszczna 2011” dokona jury, którego skład zostanie ogłoszony 25 czerwca 2011 r.
6. Wyłonione w konkursie laureatki, które otrzymają tytuły:
  a) Miss Choszczna 2011
  b) I wicemiss Choszczna 2011
  c) II wicemiss Choszczna 2011
   d) Miss Publiczności
7. Kandydatki, które zakwalifikowały się do konkursu, są zobowiązane do uczestnictwa w próbach i przygotowaniach do Gali Finałowej pod rygorem wykluczenia ich z konkursu.

III.  GALA FINAŁOWA
1. Gala Finałowa odbędzie się dnia 25 czerwca 2011 r. na plaży miejskiej, gdzie odbywać się będzie impreza plenerowa „Choszczeńska Sobótka”.
2. Finalistki zaprezentują się publiczności w strojach kąpielowych i w sukienkach, a w ścisłym finale również w sukniach ślubnych.
3. Konkurs finałowy polegał będzie na kilkakrotnym zaprezentowaniu się publiczności i jurorom.
4. Powołane przez organizatorów jury wybierze laureatki konkursu natomiast publiczność „Miss Publiczności”. Tu decydować będzie liczba kuponów, które będzie można zakupić na wybraną kandydatkę. Szczegóły podane zostaną w trakcie finału.
5. Kupony publiczności wezmą udział w losowaniu nagród specjalnych.
 
IV. NAGRODY
1. Nagroda główna dla Miss Choszczna 2011:
  - diadem,
  - szarfa,
  - nagroda pieniężna lub rzeczowa, minimum 2000  zł . 

2. Nagroda dla I wicemiss Choszczna 2011:
  - szarfa,
  - pobyt weekendowy w SPA dla dwóch osób o wartości 1000 zł.

3. Nagroda dla II wicemiss Choszczna 2011:
  - szarfa,
  - nagroda pieniężna lub rzeczowa, minimum 500 zł.

 4. Nagroda dla Miss Publiczności:

  - szarfa,

  - pobyt jednodniowy w SPA dla dwóch osób. 

  - profesjonalna sesja fotograficzna.

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kandydatka w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku przez organizatorów w celach promocyjnych i reklamowych.
2. Informacje na temat konkursu zamieszczone będą na stronie www.choszczno.pl.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i zasad przeprowadzenia konkursu jeśli wystąpią ważne i nieprzewidziane okoliczności, które zmuszą organizatorów do takich zmian.
4. Organizatorzy na podstawie ustaleń, umów, porozumień z firmami sponsorującymi mogą przyznać nagrody rzeczowe lub pieniężne, które będą nagrodami pozaregulaminowymi.
5.  Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatorów. Wszelkie decyzje organizatorów będą wiążące i ostateczne.