Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ul. Władysława Jagiełły za Miejską Górą
28.11.2011.

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży ul. Władysława Jagiełły za Miejską Górą

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Choszczno E" zatwierdzony uchwałą Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 01 lutego 2011r.

 

 

Zgodnie z zapisem planu, nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Udziały w drodze wewnętrznej

1.

1360

0,1385

Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 1367 o pow. 0,0204 ha

2.

1361

0,1420

3.

1366

0,1264

4.

1368

0,1414

5.

1362

0,1628

Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 1370 o pow. 0,0217 ha

6.

1363

0,1672

7.

1369

0,1364

8.

1371

0,1477

9.

1364

0,1669

Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 1373 o pow. 0,0250 ha

10.

1372

0,1525

11.

1374

01495

12.

1365

0,1507

13.

1376

0,1799

Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 1379 o pow. 0,0223 ha

14.

1377

0,1720

15.

1378

0,1615

16.

1380

0,1543

17.

1384

0,1715

---------------

18.

1385

0,1720

---------------

19.

1386

0,1749

---------------

20.

1387

0,1719

---------------

21.

1388

0,1733

---------------

 

Zgodnie z zapisem planu poniższe nieruchomości przeznaczone są pod:

Dz. nr 1381, o powierzchni 0,6974 ha – teren zabudowy usług,

Dz. nr 1382, o powierzchni 0,1130 ha – teren parkingów,

Dz. nr 1395, o powierzchni 0,5033 ha – teren zabudowy usług nieuciążliwych.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. 095 765 9341