¦piewa ponad pół wieku
31.12.2012.
¦piewa ponad pół wieku

CHOSZCZNO Współtworzył „Sygnał”. Z kwartetem wokalnym i grup± ¶piewacz± zespołu tańca ludowego Stobniczanie objechał pół Europy. Dzi¶ najczę¶ciej słyszymy go w chórze Pogodna Jesień i zespole wokalnym Miraż. Mowa o EUGENIUSZU DOBOSZU, który w pi±tkowy wieczór obchodził 55-lecie twórczo¶ci artystycznej.


- Jak to się zaczęło? Muzyka i ¶piew nigdy nie były mi obce, więc gdy w 1955 roku przechodz±c obok baraku, w którym mie¶cił się Dom Kultury Kolejarza, usłyszałem, że kto¶ tam ¶piewa, natychmiast zajrzałem do ¶rodka i…, no i wła¶nie tak to się zaczęło – EUGENIUSZ DOBOSZ przypomina swój choszczeński start do życiowej przygody z  piosenk±. Już na samym wstępie pi±tkowego benefisu przeprowadzonego przez LUCYNĘ DŁUŻYŃSKˇ i TOMASZA JABŁECKIEGO usłyszeli¶my, że pierwsze wokalne kroki stawiał pod okiem muzyków STANISŁAWA KUBIAKA i HENRYKA SKIBY. – To wła¶nie w tym kolejarskim przybytku kultury istniał zespół, który póĽniej przyj±ł nazwę Sygnał, a w nim ¶piewał i grał także bohater tego wieczoru. To w tej placówce razem z J. Doboszem ¶piewała również ALBINA SOBACKA, znana m.in. z tego, że w 1964 roku reprezentowała województwo szczecińskie na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze – przypominał T. Jabłecki.
 
¦piewa ponad pół wieku
 
Choć na opisywanym benefisie wspomnień nie brakowało, to jednak scenariusz tego wydarzenia oparty został na wokalnych popisach zarówno J. Dobosza jak też szeregu osób, z którymi występował na estradach w Choszcznie, regionie, kraju czy w Europie. Tego wieczoru oprócz wspomnianej wyżej A. Sobackiej, jubilatowi „przypomnieli się”: WŁODZIMIERZ KUBACKI, ARKADIUSZ KAMIŃSKI, EUGENIUSZ MARKOWSKI, SANDRA ŻUK, BOGUMIŁA DYMEK, STEFANIA GIBASZEK, DOROTA JARMARKIEWEICZ i WŁADYSŁAW DYMEK.  - Zawsze z przyjemno¶ci± wracam do tamtych chwil i jestem przekonany, że warto było to przeżyć – JAN KIELA (były burmistrz i dyrektor ChDK w latach 1980-94 – red.) przypomniał czasy gdy jubilat na stałe zwi±zał się z Choszczeńskim Domem Kultury, a szczególnie z koncertuj±cym po całej Europie zespołem ¶piewaków ZTL Stobniczanie. Dzi¶ nadal w tej placówce można go usłyszeć. Głównie w chórze Pogodna Jesień i założonym niedawno zespole wokalnym Miraż. – Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na to spotkanie, dziękuję za to, że pamiętali, a szczególne u¶miechy kieruję do JOLANTY ZIÓŁKOWSKIEJ, która wyreżyserowała to jakże miłe dla mnie wydarzenie – podsumowuje E. Dobosz i już zaprasza wszystkich na kolejne spotkania na scenie.  Gratulacje za wyj±tkowo ¶miałe kreowanie wizerunku "choszczeńskiego artysty"  i ugruntowane miejsce w artystycznych pokładach naszego regionu, skierował do jubilata także burmistrz ROBERT ADAMCZYK.
Tadeusz Krawiec