ZAWIADOMIENIE
01.02.2016.

 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Choszcznie w dniu 21 grudnia 2015 r. 
Uchwały NR XIII/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015r.,  poz. 5650)
,
od dnia 1 lutego 2016 r. ustalone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA!

W dotychczas obowiązującym druku deklaracji, przy wyliczeniu miesięcznej opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów należy uwzględnić nowe
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

NOWE STAWKI

 

·      Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stanowi:

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz  stawki opłaty

 

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny     -     9,00 zł  os/miesięcznie

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny -   14,00 zł  os/miesięcznie

 

 

·      Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi:

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami (*) oraz  stawki opłaty

(*) zadeklarowana liczba pojemników z odpadami - ilość pojemników opróżnionych w miesiącu

·         częstotliwość odbioru pojemnika

            -  teren wiejski -   odbiór odpadów 2 razy w miesiącu

-  teren miasta  -  odbiór odpadów  4 razy w miesiącu lub

                            odbiór 2 razy w tygodniu tj. 8x w miesiącu

Pojemność pojemnika

 

Stawka opłaty za pojemnik

odpady zbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty za pojemnik odpady zbierane w sposób nieselektywny

        60 l

  5,40 zł

  8,40  zł

      120 l

10,80 zł

16,80 zł

      240 l

21,60 zł

33,60

                1100 l

99,00 zł

154,00

1m3

(pojemnik powyżej 1,1 m3
 i poniżej 0,06 m3)

                       90,00 zł

                     140,00

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY