Pocztówka z Choszczna
27.04.2017.

Pocztówka z Choszczna

CHOSZCZNO. Aż 27 autorów uzyskało tytuły laureata i zakwalifikowanych zostało do finału wojewódzkiego Przeglądu Prac Plastyków Nieprofesjonalnych oraz Przeglądu Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży.

Wymienione wyżej przeglądy od wielu już lat są wydarzeniami, które mobilizują zarówno młodszych, jak i starszych artystów plastyków do pochwalenia się najnowszymi dziełami. „Pocztówka z mojej miejscowości”, pod takim hasłem przeprowadzany jest tegoroczny Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży, więc nikogo nie zdziwił fakt, że na obrazach namalowanych przez dzieci i młodzież, najczęściej pojawiały się najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Jurorzy zdecydowali, że na miano laureata zasłużyły prace 17 osób (przyznawano je w trzech kategoriach wiekowych), w tym aż 11 z naszej gminy. Ośmioro z nich to: HANNA WALCZYNA, KATIANA PIECHOWIAK, HANNA PLISZKA, ZOFIA LEWANDOWSKA, ALEKSANDRA GWOŹDZIAŃSKA, KLAUDIA JARUGA, MAŁGORZATA HŁADONIUK i MIŁOSZ DOBRODZIEJ, malujące na co dzień pod okiem JANUSZA BIEGAŃSKIEGO, oczywiście w sekcji plastycznej działającej przy Choszczeńskim Domu Kultury. Kolejnych troje laureatów to: MARTYNA BOŁOCIUCH (Szkoła Podstawowa w ZamęcPocztówka z Choszczna inie, a także JAGODA BACZYŃSKA i MAŁGORZATA GARBICZ (Publiczne Gimnazjum w Choszcznie), których instruktorem jest MAGDALENA KIELA. Ci sami instruktorzy są również opiekunami wyróżnionych WERONIKI WESOŁEJ (SP w Zamęcinie) i ANNY KOZICZ (ChDK).

W połączonej kategorii malarstwa, grafiki i rysunku jurorzy, którym szefowała EWA ISKIERSKA-FLISEK, tytuły finalistów i tym samym przepustki do etapu wojewódzkiego przyznali pracom wykonanym przez: RYSZARDA SAKA, STANISŁAWA WOŹNIAKA, MIECZYSŁAWA WILCZEWSKIEGO, KAZIMIERZA PYŻA, STANISŁAWA CHŁOPKA, TERESĘ ŁUKASZEWICZ i PIOTRA MASŁOWSKIEGO. W kategorii rzeźby podobną nominację otrzymał LUCJAN  ŚWISZCZ, a listę laureatów spina trójka z grupy rękodzieła: HELENA NOWAK, MAGDALENA BĄCELAK i BARBARA SIKORSKA. Dodajmy, że komisja przyznała również wyróżnienia dla: PAWŁA KUCHARSKIEGO, PIOTRA STAŃCZYKA i MIECZYSŁAWY CIESIŃSKIEJ, jak również wszystkich prac wykonanych techniką wikliny papierowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.

Tadeusz Krawiec