Czas na remont ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków
24.08.2017.
Choszczno - Czas na remont ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków CHOSZCZNO. Dziś w południe w sali konferencyjnej magistratu wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego TOMASZ SOBIERAJ i burmistrz Choszczna ROBERT ADAMCZYK podpisali porozumienie dotyczące przebudowy ul. Władysława Jagiełły i Dąbrowszczaków. Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2017 – 2019, jej całkowity koszt wyniesie około 33 mln złotych, a współfinansowana będzie m.in. przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Kosztorys inwestycji przewiduje, że zadania województwa kosztować będą 20,9, a gminy 6,9 mln zł. - Temat przebudowy ul. Władysława Jagiełły i Dąbrowszczaków ma długą historię i tu trzeba podkreślić, że tak naprawdę spotykamy się, aby zrealizować obietnicę śp. marszałka WŁADYSŁAWA HUSEJKI (pełnił tę funkcję w latach 2008 – 2010 – red.). To bardzo duże, trudne i kosztowne zadanie, bo jak podpowiada mi burmistrz, w efekcie końcowym kosztować będzie ponad 33 miliony złotych. Cieszymy się, że udało się nam to wszystko dopiąć – powiedział wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego TOMASZ SOBIERAJ. Zaznaczył przy tym, że to zaledwie 2,2 km, a za podobne pieniądze w województwie oddawano do użytku całe sieci dróg, czy też ścieżek rowerowych.
- Ulica Władysława Jagiełły, to jedna z dwóch głównych arterii miasta i brak kanalizacji deszczowej oraz ciągłe awarie starej sieci wodociągowej utrudniały życie mieszkańcom od wielu lat. To podnosiło koszty jej utrzymaniaChoszczno - Czas na remont ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków , a w efekcie wszyscy za to musieliśmy płacić. Ponad 10 lat walczyłem o tę inwestycję i zdecydowanie podkreślam, że dzień dzisiejszy uważam za jeden z bardziej znaczących w powojennej historii naszego miasta. Wielu już położyło przysłowiową kreskę na tym zadaniu, a ja cieszę się, że w końcu się udało i za dwa lata ta część miasta zmieni się nie do poznania – mówił burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Zaznaczył przy tym, że podpisane dzisiaj porozumienie przewiduje, iż  województwo zainwestuje w to przedsięwzięcie prawie 21 mln zł, natomiast kolejnych niespełna siedem dołoży gmina. Poinformował również, że gmina już wcześniej wykonała szereg przedsięwzięć, w tym m.in. przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie dokumentacji na tę inwestycję oraz wykupiła dwie nieruchomości. – To wszystko razem daje około 12 mln złotych – podsumował R. Adamczyk.
W wydarzeniu tym uczestniczył również MICHAŁ ŻUBER, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (na zdjęciu z prawej), który w imieniu województwa zachodniopomorskiego przygotuje i przeprowadzi tę inwestycję. – Przebudowa nawierzchni to tylko jeden z elementów. Kilkadziesiąt zjazdów z dróg, wyspy i azyle, pięć zatok autobusowych, chodniki i ścieżki rowerowe, rozebrane zostaną dwa budynki, wykonany zostanie system odwodnienia, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wChoszczno - Czas na remont ul. Jagiełły i Dąbrowszczakówodociągowe i gazowe, cała infrastruktura elektryczna i telekomunikacyjna, zadbamy też o nasadzenia oraz tereny zielone – wyliczył zakres wszystkich działań. Wykonanie inwestycji zaplanowane zostało na dwa lata. – Zdaję sobie sprawę z tego, że przez ten okres będziemy mieli trochę problemów, głównie z wszelką komunikacją, ale po analizie zakresu prac, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę wszystko zamknie się w ciągu jednego roku – przewiduje włodarz miasta. Już jako ciekawostkę dodajmy też, że w trakcie tego spotkania marszałek zdradził, iż trwają także prace projektowe na wykonanie remontów i przebudowę odcinków drogi wojewódzkiej numer 151, która biegnie m.in. od Recza, przez Choszczno do Pełczyc.
Tadeusz Krawiec