Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na 2018 rok
15.01.2018.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na 2018 rok


- Miasto Choszczno niesegregowane odpady komunalne nieruchomosci niezamieszkale

- Gmina Choszczno niesegregowane odpady komunalne nieruchomosci niezamieszkale

- Miasto Choszczno segregowane odpady komunalne nieruchomosci niezamieszkale

- Gmina Choszczno segregowane odpady komunalne nieruchomosci niezamieszkale