Choszczno - Stypendia dla kultury
07.02.2018.
Choszczno - Stypendia dla kultury
 CHOSZCZNO. Wczoraj w magistracie burmistrz ROBERT ADAMCZYK wręczył nominacje członkom nowo powołanej Gminnej Rady Kultury. – Naszym głównym zadaniem będzie wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki i instytucje kultury naszej gminy – tłumaczy przewodniczący STEFAN SZEMLIJ.

Choszczno - Stypendia dla kultury       Gminna Rada Kultury, to 8-osobowa, nieposiadająca osobowości prawnej organizacja społeczna, która skupiać będzie osoby z terenu naszej gminy.  Jej podstawowym zadaniem będzie wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej przez jednostki i instytucje z naszej gminy. – Chcielibyśmy inicjować działania zmierzające do pogłębienia wiedzy mieszkańców Choszczna o działalności placówek kulturalnych, opiniować i wspierać inicjatywy promujące oraz integrujące działalności kulturalną, a także współprojektować działalność merytoryczną naszych placówek kulturalnych. We wrześniu ubiegłego roku Rada Miejska w Choszcznie przyjęła uchwałę określającą zasady i tryb przyznawania stypendiów oraz nagród w dziedzinie kultury. Ostatecznie przyzna je burmistrz, ale to my wesprzemy go dokonując oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków – mówił wczoraj przewodniczący STEFAN SZEMLIJ. Oprócz niego w skład rady weszli: ANETTA BIKOWSKA, EWA DYBOWSKA, MAGDALENA KIELA, ANNA LEWICKA, MARIA MIŃSKA, TADEUSZ KRAWIEC i WŁODZIMIERZ KUBACKI. Na wczorajszym spotkaniu burmistrz ROBERT ADAMCZYK wręczył im akty nominacyjne. – Osoby, które na co dzień zawodowo zajmują się kulturą nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ich poczynania stają się rutynowe i niekoniecznie dobrze odbierane są przez mieszkańców naszej gminy. O utworzenie rady instytucji zabiegał przede wszystkim S. Szemlij, ale ja liczę na to, że wszyscy razem wniesiecie coś nowego, coś takiego, co uatrakcyjni społeczną stronę choszczeńskiej kultury – mówił włodarz miasta. Dodał, że ich pierwszym zadaniem będzie ocena wniosków o przyznanie stypendiów i nagród za dokonania twórcze, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za tworzenie warunków sprzyjających jej rozwojowi.
Komu stypendium, komu nagroda?
        Konkretne zasady przyznawania tych wyróżnień określa uchwała Rady Miejskiej w Choszcznie (nr XXIX/217/2017 z 20 września 2017 – red.). Tu warto podkreślić, że wnioski składać mogą osoby fizyczne i wszystkie podmioty prawne z terenu naszej gminy, a w uzasadnionych przypadkach również spoza niej. Formularz wniosku, który należy złożyć do końca lutego, znajdziemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Choszcznie (http://bip.choszczno.pl/dokumenty/15322 ).Choszczno - Stypendia dla kultury
Dodajmy, że stypendia (przyznawane za twórczość artystyczną) będą mogły otrzymać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, natomiast nagrody (za opiekę twórczą) osoby lub podmioty prawne, które w danym roku kalendarzowym legitymowały się wysokimi osiągnięciami swoich podopiecznych i: „…zyskały uznanie w środowisku, głównie jako źródło inspiracji działalności artystycznej.” Uchwała nie przewiduje limitu przyznawanych stypendiów, ale nagród burmistrz może już dać tylko trzy. Trzecie wyróżnienie, czyli Choszczeński Mecenas Roku adresowany jest do osób lub instytucji, które w danym roku kalendarzowym wsparły inicjatywy artystyczne. Tu statuetka jest tylko jedna.
      Zainteresowanym tymi wyróżnieniami jeszcze raz przypominamy, że wnioski adresujemy do burmistrza Choszczna, składamy je do końca lutego, a treść uchwały oraz sam formularz znajdziemy na stronie BIP lub w biurze promocji UM w Choszcznie (pokój nr 34, telefon 95 765 9322, e-mail: promocja@choszczno.pl).
Tadeusz KrawiecChoszczno - Stypendia dla kultury