O herbie
06.04.2010.
Choszczno otrzymało swój herb wkrótce po dokonaniu lokacji i nawiązywał on do godła margrabiów brandenburskich z dynastii askańskiej, którzy lokowali Choszczno po 1284 roku i byli w posiadaniu Nowej Marchii do 1320 roku. Kształtowanie się wizerunku herbu Choszczna ulegało zmianie. W zależności od epoki i trendu w sztuce zmianie uległ kształt tarczy herbowej oraz krój czerwonego orła. Od XIX wieku dziób i szpony zostały zaznaczone kolorem złotym, a gałązki dębowe wydłużone nachodząc na skrzydła orła. Na niektórych herbach orzeł trzyma gałązki w szponach, na innych jest umieszczony między nimi. Zmianie uległa również liczba żołędzi oraz liści dębowych na gałązkach. Elementy, które pozostały niezmienione to srebrne pole tarczy herbowej, czerwony orzeł i zielone gałązki dębowe. Powstanie herbu ściśle związane jest z pieczęcią miejską. Choszczno posiadało dwie pieczęcie: główną i sekretną. Pieczęć sekretna chroniła dokument przed fałszerstwem, stosowano ją przy dokumentach poufnych i wyjątkowej wagi. Oryginał tej pieczęci do dzisiaj jest przechowywany w archiwum w Pradze.
Dzisiaj, herb Choszczna przedstawia w srebrnym polu czerwonego orła o skrzydłach symetrycznie rozłożonych, głową zwróconą w prawo, ze złotym dziobem i szponami, w których trzyma zielone, dębowe gałązki z trzema liśćmi i dwoma złotymi żołędziami na każdej z nich. W symbolice herbu orzeł czerwony w srebrnym polu jest dawnym herbem margrabiów brandenburskich. Gałęzie dębowe są symbolem lasu rozciągającego się na zachód od miasta, od którego także nawiązuje niemiecka nazwa „Arnswalde”, czyli „orli las”. W heraldyce kolor srebrny odnosi się do takich cech jak szczerość, mądrość, pokój, zwycięstwo i czystość. Czerwień oznacza wspaniałomyślność, władzę i odwagę. Kolor zielony przedstawia wolność, miłość, piękno, przyjaźń, nadzieję i łagodność. Orzeł to uosobienie wspaniałomyślności, łaskawości, odrodzenia, chwały i wiary. Gałązki dębowe z liśćmi są atrybutem wolności, siły, potęgi i odwagi. Żołędzie to emblematy życia, siły i zdrowia.