Stary Klukom - Altany i boisko
16.11.2018.
Stary Klukom 2018 - Projekt na altany i boisko
CHOSZCZNO. Kolejny projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych. Tym razem skorzysta na tym społeczność Starego Klukomia, bo właśnie tam wybudowane zostaną m.in. dwie plenerowe altany i boisko do piłki nożnej. We worek w Szczecinie wicemarszałek JAROSŁAW RZEPA i burmistrz ROBERT ADAMCZYK podpisali umowę na wsparcie tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

     W centrum Starego Klukomia, oprócz kościoła i niedawno wybudowanego placu zabaw, nie ma miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać. Dlatego też dożynki, jak również wszystkie inne imprezy plenerowe, najczęściej organizowane były pod namiotami ustawianymi na trawnikach, wzdłuż drogi biegnącej przez wieś.
     - O stworzenie takiego miejsca zabiegał przede wszystkim sołtys TOMASZ KMIEĆ i wspierający go mieszkańcy. Już razem wymyśliliśmy, że można by było tu wybudować niewielkie centrum rekreacyjne. Akurat ten projekt ukryliśmy pod hasłem budowania tożsamości lokalnej, poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu, a mówiąc konkretnie, to zagospodarujemy teren stawiając tu dwie plenerowe altany, utwardzimy nawierzchnię betonową kostką, wyposażymy w ławostoły, kosze na śmieci i parkowe ławki. Całość oświetlona będzie solarna lampą - wylicza burmistrz ROBERT ADAMCZYK. Dodaje, że w kompleksie powstanie również boisko do piłki nożnej.
Stary Klukom 2018 - Projekt na altany i boisko
    Całe przedsięwzięcie ma kosztować ponad 91 tys. zł, a z umowy, którą we wtorek podpisali włodarz miasta i wicemarszałek JAROSŁAW RZEPA wynika, że gmina Choszczno otrzyma na ten cel wsparcie w wysokości ponad 58 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Tadeusz Krawiec