Choszczno - Walczymy ze smogiem
24.06.2019.
Choszczno - Walczymy ze smogiem
CHOSZCZNO. Gmina Choszczno zamierza przystąpić do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. W jego ramach będzie można wymienić piec (7,5 tys. zł) lub przeprowadzić częściową i pełną termomodernizację budynku (25 tys. i 50 tys. zł). - To gmina ubiegać się będzie o otrzymanie dofinansowania, więc by określić skalę zapotrzebowania na te środki, do 4 lipca musimy wypełnić odpowiednie ankiety – tłumaczy wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK.      

      Wszelkie informacje dotyczące Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego zamieszczone zostały m.in. na stronie eko.choszczno.pl , ale należy podkreślić, że realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. – Dokładniej, to jest podzielony na dwa działania. Pierwsze z nich dotyczy poprawy jakości powietrza, a drugie, termomodernizacji domków jednorodzinnych. Głównym beneficjentem tych projektów będzie gmina, jednakże by zostać zakwalifikowanym do tego przedsięwzięcia, każdy kto jest zainteresowany pozyskaniem tych środków, powinien wypełnić stosowną ankietę – tłumaczy wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK.
      Dodaje, że ankieta kierowana jest do osób fizycznych, a konkretnie do właścicieli domków jednorodzinnych i mieszkań w domach wielorodzinnych lub najemców mieszkań w budynkach wielorodzinnych posiadających tytuł i prawo do dysponowania lokalem. - To m.in. od liczby ankiet zależeć będzie, czy zostaniemy zakwalifikowani do tego projektu i tu bardzo ważne jest to, abyśmy złożyli je w terminie do 4 lipca br. – zaznaczył wiceburmistrz. Podkreślił też to, że pierwsze działanie przewiduje możliwość wymiany pieca na kwotę do 7,5 tys. zł, a drugie termomodernizację budynku, w opcjach za 25 i 50 tys. zł. Podsumowując dodał, że opisywane ankiety nie są wnioskami o dofinansowanie, a ich głównym celem jest określenie  skali zapotrzebowania mieszkańców naszej gminy, na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne i termomodernizację budynków.
       Wypełnioną ankietę możemy przesłać pocztą, złożyć osobiście w kancelarii ogólnej lub sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Miejskiego w Choszcznie, a także przez internet (strona eko.choszczno.pl ).
(tk)
 
Jeśli masz pytania napisz do nas:
e-mail: eko@choszczno.pl
tel. 95 765 93 00
Urząd Miejski w Choszcznie
ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno