Historia choszczeńskiego garnizonu
16.09.2019.
Sławomir Giziński - Historia choszczeńskiego garnizonu CHOSZCZNO. „W cieniu dział, radarów i rakiet”, to tytuł najnowszej książki opowiadającej o historii choszczeńskiego garnizonu w XX wieku. Jej autorem jest dr SŁAWOMIR GIZIŃSKI, który na piątkowym wieczorze autorskim, wielokrotnie mówił o roli wojska w rozwoju miasta.


      Choć najnowsze dzieło dr. SŁAWOMIRA GIZIŃSKIEGO skupia się przede wszystkim na historii wojska, a dokładniej historii jednostek, które w XX wieku stacjonowały w choszczeńskich koszarach, to jednak jest w nim wiele wątków, w zdecydowany sposób podkreślających, że żołnierze w bardzo konkretny sposób, wpływali na społeczno-gospodarczy rozwój miasta.
       - Książka powstała na podstawie obronionej rozprawy doktorskiej. To kawał rzetelnej roboty, opartej na szczegółowej kwerendzie archiwalnej, obszernej literaturze przedmiotu, a  przede wszystkim na szacunku dla historii i do żołnierzy, mieszkańców tego garnizonu – mówił w piątek prof. MICHAŁ TRUBAS. To właśnie pod jego kierownictwem, S. Giziński obronił doktorat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Sławomir Giziński - Historia choszczeńskiego garnizonu ***
      Ścisłe relacje wojska z miastem, najdobitniej dokumentowały przedstawiane przez autora fotografie, poczynając od tej, która wykonana została w 1945 roku, a przedstawia niemalże zrównane z ziemią centrum Choszczna, poprzez zdjęcia naszych szkół, przedszkoli, amfiteatru, obiektów sportowych, ulic i skwerów, na których, jak to kiedyś mówiono, w czynie społecznym pracowali żołnierze. - Przedmiotem moich zainteresowań są wszelkie aspekty wojskowe dotyczące miasta Choszczna oraz ziemi choszczeńskiej, które miały miejsce między powołaniem stałego niemieckiego garnizonu Arnswalde oraz przekształceniami jakościowymi i ilościowymi jednostek Wojska Polskiego – tłumaczył historyk. Podkreślił, że skupił się przede wszystkim na historii garnizonu po drugiej wojnie światowej, z podziałem na lata 1945 – 1962 oraz 1963 – 2001. W podsumowaniu, dość szeroko opisuje wpływ wojska na miasto i ziemię choszczeńską. Nie brakuje w niej też, ciekawostek z życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego miasta.
Tadeusz Krawiec