Choszczno - Og這szenie burmistrza
05.12.2019.
 Choszczno - Og這szenie burmistrza
 
CHOSZCZNO. Og這szenie burmistrza Choszczna w sprawie wydawania za鈍iadcze zwi您anych z przekszta販eniem prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i.
OGΜSZENIE
     W zwi您ku z wej軼iem w 篡cie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekszta販eniu prawa u篡tkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w豉sno軼i tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.), informuj, 瞠 z uwagi na ilo嗆 spraw zwi您anych z przekszta販eniem prawa u篡tkowania wieczystego w prawo w豉sno軼i nieruchomo軼i, nie jest mo磧iwe wydanie wszystkich za鈍iadcze do ko鎍a 2019 roku, na skutek czego zostan one wydane w terminie pó幡iejszym.
Jednocze郾ie wyja郾iam, 瞠 zgodnie z art. 9a ww. ustawy bonifikata od op豉ty jednorazowej w wysoko軼i 99% przys逝guje:
   1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepe軟osprawno嗆 w stopniu umiarkowanym    lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepe軟osprawno嗆 przed uko鎍zeniem 16 roku 篡cia, lub zamieszkuj帷ym w dniu przekszta販enia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
    2) cz這nkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du瞠j Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z pó幡. zm.),
   3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
   4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b璠帷ych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
   5) 鈍iadczeniobiorcom do uko鎍zenia 18 roku 篡cia, u których stwierdzono ci篹kie i nieodwracalne upo郵edzenie albo nieuleczaln chorob zagra瘸j帷 篡ciu, które powsta造 w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 鈍iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 鈔odków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z pó幡. zm.), lub ich opiekunom prawnym
– b璠帷ym w豉軼icielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych s逝膨cych wy陰cznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.
    Ponadto informuj, 瞠 Rada Miejska w Choszcznie nie podj窸a uchwa造 dotycz帷ej udzielenia osobom fizycznym b璠帷ym w豉軼icielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spó責zielniom mieszkaniowym bonifikaty od op豉ty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowi帷ych w豉sno嗆 Gminy Choszczno (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).