Pomoc dla samotnych i osób starszych
17.03.2020.
KOMUNIKAT    
   
       Mając na względzie zalecenia Ministra Zdrowia, odnośnie rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, które znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, powinny zachować szczególną ostrożność i między innymi unikać miejsc stanowiących potencjalne źródło zarażenia. W związku z powyższym osoby z tej grupy wiekowej, w szczególności osoby samotne  i mające problem z bieżącym funkcjonowaniem (np. zrobienie zakupów spożywczych i leków), powinny skontaktować się z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

     Wszystkich Państwa mających wiedzę o takich osobach, również prosimy o kontakt. Wspierajmy się w tym trudnym okresie.


MGOPS w Choszcznie
tel. 95 765 79 72