Komunikat - 22.04.2020
20.04.2020.
Komunikat - 22.04.2020
 
 
KOMUNIKAT
     
 
     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r. poz. 697), do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
  1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Do zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Choszcznie o których mowa powyżej, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:
  1) rejestracji stanu cywilnego;
  2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  3) pomocy społecznej;
  4) świadczenia usług komunalnych;
  5) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  6) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;
  7) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
       Mając na względzie powyższe, a także w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, Urząd Miejski w Choszcznie nadal wyłącza możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w budynkach przy ul. Wolności i Bohaterów Warszawy. W celu załatwienia spraw, należy konsultować się telefonicznie lub drogą e-mailową oraz przez platformę e-PUAP. Kontakt bezpośredni jest możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź e-mailowym.
       Wszelkie wnioski i podania można przekazywać do urzędu za pośrednictwem skrzynek zlokalizowanych przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, a w sprawach załatwianych przez USC, przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego, ul Bohaterów Warszawy 18.
                                                                                            Burmistrz Choszczna 
                                                                                             Robert Adamczyk
 
Urząd Miejski w Choszcznie
tel. 95 765 93 00
tel. 95765 93 48 - ewidencja ludności i dowody osobiste,
tel. 00 48 665 991 049 - ochrona środowiska,
fax. 95 765 93 06
e-mail: sekretariat@gmina.choszczno.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 95 765 23 52
e-mail: usc@choszczno.pl
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie
tel. 95 765 79 72