Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów
19.08.2010.
 Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze
 
Projekt „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze”  obejmuje:

Zagospodarowanie Miejskiej Góry
- wymianę istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem nowych    odcinków z kostki        betonowej brukowej typu  polbruk.;
- wykonanie placu zabaw o nawierzchni elastycznej-sportowej pn.  „Dla Maluchów”
  z miejscami wypoczynku i małą architekturą o nawierzchni elastycznej-sportowej   
  oraz specjalnej nawierzchni mineralnej   rekreacyjno-sportowej;
- wykonanie ziemnego toru saneczkowego;
- wykonanie toru rowerowego z urządzeniami terenowymi (rozpęd ze schodami,    
  Jump quater pipe, fala, kładki, wallride, curved wallride, jump+box);
- wykonanie trzech tras biegów przełajowych o specjalnej nawierzchni mineralnej    
  rekreacyjno-sportowej,
 

Ścieżka wokół jeziora (ścieżka spacerowa)
Ścieżka  ma łączną długość 6042 m i szerokość 2m. Będzie posiadać nawierzchnię Hanse Grand (specjalna nawierzchnia mineralna do tras rekreacyjno-sportowych).  
W przeważającej części ścieżki występować będzie ww. nawierzchnia, a w pozostałej bardziej eksploatowanej części tj. promenada, dojazd do Ośrodka Sportowo-wypoczynkowego , odcinek od ulicy kolejowej do ul. Nabrzeżnej i dojście do Plaży Miejskiej z kostki brukowej cementowej typu polbruk.  Wzdłuż ścieżki zaprojektowano małą architekturę (ławeczki, kosze, zagospodarowanie skwerów zieleni). W projekcie przewidziano również  oświetlenie całej ścieżki, dostosowując je do charakteru miejsc oświetlanych.  
W ramach przebudowy ww. ścieżki wchodzi również :
ul. Bol. Chrobrego
- wykonanie przebudowy chodnika i parkingu części ulicy B. Chrobrego bezpośrednio
  przyległego do Plaży Miejskiej wchodzącego w skład ścieżki wokół jeziora.
 
Promenada
- wykonanie nowego zagospodarowania terenu pn.” Promenada” (strona północna  
  jeziora, od strony ul. Nadbrzeżnej), polegającego na montaży  stojaków na rowery,
  ławki, kosze na śmieci i zieleń niskopienna.

Osiedle Południowe
- wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego bezpośrednio przyległego do  
  osiedla Południowego polegającego na;
- wykonaniu placu zabaw;
- boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, piłka siatkowa, tenis) o nawierzchni  
  elastycznej-sportowej;
- urządzenia małej architektury (stojaki na rowery, ławeczki, altany rekreacyjne,   
  wewnętrzna   komunikacja piesza).

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz użyte materiały  są przyjazne środowisku
i nie degradują go.