Międzynarodowe seminarium w Jednyce
03.11.2010.
IX Międzynarodowe Seminarium naukowo - dydaktyczne z cyklu Pedagogika informacyjna, nt. Szkoła Przyszłości odbędzie się 4 listopada w Choszczeńskiej Jedynce. Jest ono częścią projektu polsko – norweskiego realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Podstawową Nr 1 w Choszcznie oraz Szkołę Aretta w Lillehammer i Nesna University College w Norwegii. W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego projekt wsparła także Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Podczas spotkania zostaną przedstawione doświadczenia i osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w zakresie zastosowania mediów cyfrowych w szkole, szczególnie: komputera, internetu oraz tablicy interaktywnej.
Koordynator Projektu, dr hab. Elżbieta Perzycka: - Serdecznie zapraszamy do udziału w części dydaktycznej spotkania z nauczycielami szkół eksperymentalnych z Norwegii i Polski.

PROGRAM:
I. Część naukowa
10.00 – 13.00 Sprawozdanie z realizacji projektu – ewaluacja
II. Część dydaktyczna
13.00 – 13.20 – dr hab. Elżbieta Perzycka (Uniwersytet Szczeciński). Informacja o realizacji projektu Szkoła przyszłości. Zastosowanie doświadczeń eksperymentalnej szkoły Aretta w Polsce.
Prezentacje i warsztaty przedstawione przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
13.20– 13.40 – Krystyna Górecka – Działania TI podjęte w organizacji i pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.
13.40 – 14.00 – Krzysztof Nowak – Prezentacja strony projektu i platformy projektowej z wypracowanymi materiałami dydaktycznymi.
14.00 – 14.20 – Anna Rejek – Realizacja wizyt studyjnych w projekcie.
14.20 – 14.40 – Beata Wojtas  - Prezentacja opracowanych przez nauczycieli, multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych.
14.40 – 15.00 Przerwa
15.00 – 15.20 – Katarzyna Jarosz – Tablica interaktywna – nowoczesne narzędzie informatyczne w nauczaniu przedmiotowym.
15.20 – 15.40 – Bożena Koronowicz – Wykorzystanie TI w projektach szkolnych i międzynarodowych.
Formy warsztatowe – sala multimedialna
16.00 – 16.30 – Danuta Pałka – Wykorzystanie pracowni mobilnej w klasach I-III.
16.30 – 17.00 – Krzysztof Nowak – Praktyczne wykorzystanie zestawu do testów Interactive.