Mistrzostwa Polski
08.03.2011.

XIII MISTRZOSTWA POLSKI W BADMINTONIE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

26 marca w hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie (ul. Polna 5) odbędą się XIII Mistrzostwa Polski w Badmintonie Nauczycieli i Pracowników Oświaty.
Poniżej przedstawiam regulamin imprezy oraz kartę zgłoszeniową (
pobierz).

REGULAMIN

I. Organizator zawodów:

   - Zarząd Główny ZWIĄZKU  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO
   - Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie
   - Urząd Miejski Choszczno
   - Starostwo Powiatowe w Choszcznie
   - Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

II. Cel zawodów:
    - popularyzacja badmintona w środowisku pracowników oświaty
    - promocja miasta i powiatu Choszczno
    - integracja środowiska związkowego

III. Termin i miejsce zawodów:
    - 26 marca 2011 r.
    - hala sportowa Zespołu Szkól Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie, ul. Polna 5

IV. Rodzaje gier:
    - gry pojedyncze i podwójne

V. Kategorie wiekowe:VI. System rozgrywek:
    - grupowo pucharowy

VII. Opłata startowa:
    - 25 zł- gra pojedyncza
    - 20 zł- gra podwójna od  zawodnika

VIII. Zakwaterowanie uczestników:
Rezerwacja we własnym zakresie. Proponujemy:
    - Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, ul. Sportowa 1, tel. 957652119 – cena pokoju 2 osobowego 100 zł.;

IX. Uczestnicy zawodów rywalizować będą o:
a)   tytuł MISTRZA POLSKI w poszczególnych kategoriach;
b)   puchary:
•    Puchar Prezesa ZNP
•    Puchar Starosty Choszczeńskiego
•    Puchar Burmistrza Miasta Choszczno
•    Puchar Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego
•    Puchar Prezesa Oddziału ZNP

c)   finaliści otrzymają:
•    1 i 2 miejsce- puchary, medale i dyplomy;
•    3 miejsce- statuetki, medale i dyplomy;
d)   dyplomy uczestnictwa oraz okolicznościowe znaczki dla wszystkich startujących zawodników.


X. Warunki uczestnictwa:

 • Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik 1 lub2);
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 14 marca 2011 r. na adres: ZO ZNP w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno, tel/fax 095-765-24-96 lub elektronicznie: choszczno@znp.edu.pl  ;
 • Uczestnikami mistrzostw mogą być czynni bądź emerytowani nauczyciele oraz  pracownicy oświaty;
 • Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnej legitymacji związkowej lub zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w oświacie;
 • wpłatę startową  należy dokonać na konto ZO ZNP w Choszcznie:
  50 1020 4867 0000 1802 0050 5487
  z dopiskiem: Badminton

XI. Program zawodów:

26 marca 2011r:
    - 09.00- Odprawa techniczna i losowanie gier;
    - 09.30- Uroczyste otwarcie imprezy, rozpoczęcie gier;
    - 09.30-17.00 – Gry pojedyncze i podwójne;
    - 18.00- Uroczyste zakończenie mistrzostw, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród;
    - 18.30- Spotkanie integracyjne przy obiadokolacji.

XII. Zasady finansowania:

 • koszty organizacyjne wraz z wyżywieniem ( poczęstunek w czasie rozgrywek oraz obiadokolacja) zgodnie z programem, pokrywa organizator;
 • koszty uczestnictwa- wpłaty startowe, dojazd, nocleg pokrywa uczestnik lub delegujący go zarząd oddziału ZNP.
   
XIV. Postanowienia końcowe:
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona, w sprawach spornych decyduje sędzia główny;
 • organizator zapewnia lotki plastikowe yonex Mavis;
 • osoby odpowiedzialne za organizację- kol./kol. Jolanta Grabowska i Wiesław Drewicz; Barbara Naskręt
 • informujemy, że będzie możliwość skorzystania z basenu;
 • dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie - Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie 095-765-24-96 lub 609351834.


Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału ZNP w Choszcznie
Komisja Sportowo-Turystyczna