WiększaMniejszyNormalny
AKTUALNOŚCI arrow Gospodarka Odpadami
24.04.2024.
AKTUALNOŚCI
Gospodarka Odpadami
Galeria 2020
Galeria 2019
Galeria 2018
Galeria 2017
Galeria 2016
Galeria 2015
Galeria 2014
Galeria 2013
Galeria 2012
Galeria 2011
Galeria archiwum
"Biuletyn Choszczeński"
Organizacje pozarządowe
Z kart historii
Kluby sportowe
Kontakt
Powiadom nas
----------------------------------------
Turyści
----------------------------------------
Mieszkańcy
----------------------------------------
NIERUCHOMOŚCI - Inwestycje
Mapa strony
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
Ochotnicza Straż Pożarna
STUDIUM UWARUNKOWAŃ
SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System informacji przestrzennej Miasta i Gminy Choszczno
EDG
eod
bip
eod
lcc
rejestr
Gospodarka Odpadami
Deklaracja o wysokości opłaty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
30.12.2019.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy składać w przypadku:

Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Choszczna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć zmieniającą deklarację do Burmistrza Choszczna w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących). 

 

 

KLIKNIJ I POBIERZ DEKLARACJE

 
Spotkanie w sprawie segregacji śmieci Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
12.12.2019.
CHOSZCZNO. 7 stycznia (wtorek) o godz. 16.00 w Choszczeńskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie otwarte, na którym omówimy wdrożenie nowego systemu segregacji odpadów. ZAPRASZAMY wszystkich mieszkańców.
(mn)

Spotkanie w sprawie segregacji śmieci
 
Segregacja odpadów PYTANIA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.11.2019.
  

 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
 

1) Gdzie możesz się dowiedzieć więcej o zasadach segregacji odpadów, które obowiązują w Choszcznie?
 
tel. 95 765 9336 - Wydział Ochrony Środowiska - Urząd Miejski w Choszcznie
e-mail: segregacja@choszczno.pl

2) Kto powinien zapewnić pojemniki na śmieci?

Właściciele nieruchomości lub zarządcy wspólnot zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Również za utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz za utrzymanie i porządek w miejscu gromadzenia odpadów.

3) Ile wyniesie opłata za śmieci po nowych regulacjach?


24 zł – opłata za śmieci segregowane (za jedną osobę)
48 zł – opłata za niedostosowanie się do nowych regulacji (za jedną osobę)

4) Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas wspólnota, a w konsekwencji mieszkańcy zapłacą stawkę podwyższoną.

5) Kto w Choszcznie będzie kontrolował czy śmieci są segregowane?

Za kontrolowanie, czy śmieci są prawidłowo segregowane odpowiada firma odbierająca odpady komunalne.
(Przykładowo : jeżeli firma odbierająca odpady z danego terenu stwierdzi, że są niesegregowane, przekazuje wtedy taką informację do Urzędu Miejskiego w Choszcznie, który w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną)

6) Czy posegregowane śmieci powinno opróżniać się z worków? Czy mogę wyrzucić je razem z workiem?

Można wyrzucać posegregowane śmieci razem z workiem, ale wówczas musi on być w kolorze danej frakcji. (niebieski – papier, zielony – szkło, żółty – metale i tworzywa, brązowy – BIO, czarny – zmieszane)

7) Czy w Choszcznie będzie punkt, w którym będzie można kupić odpowiednie pojemniki i worki?


Worki od 2 stycznia będzie można kupić w MPGKu oraz dowolnym innym sklepie, natomiast pojemniki należy zakupić w sklepach oferujących taki asortyment.

8) Jak będzie zorganizowany odbiór nieczystości wielkogabarytowych?

Na terenach wiejskich – odbiór 3 razy w roku

Na terenie Choszczna: domki jednorodzinne, małe wspólnoty (do 4 rodzin) -  3 razy w roku;
duże osiedla – 4 razy w roku

Odbiór nieczystości wielkogabarytowych odbywa się w terminach od 1 marca do 30 października.

9) Czy powinienem złożyć nową deklarację na odbiór odpadów, jeżeli złożyłem ją w latach poprzednich?

Nie. Osoby objęte systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie  gminy Choszczno  (które są już w naszej bazie) z dniem 1 stycznia zobowiązane będą do segregowania śmieci i nie muszą składać ponownej deklaracji.

10) Kto składa deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona od gminy?

Jeżeli nieruchomość jest dzierżawiona, to DZIERŻAWCA jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od chwili tworzenia odpadów komunalnych.

11) Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji na odbiór odpadów?

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. W przypadku niezłożenia, w drodze decyzji zostanie naliczona opłata za niedopełnienie obowiązku jej złożenia, za okres od kiedy nieruchomość została zamieszkana.

Deklarację powinieneś złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych).  Nową deklarację musisz składać jedynie jeśli zmienią się dane, na podstawie których obliczana jest należna opłata (np. liczba osób mieszkających w Twoim domu) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA! Nie musisz składać nowej deklaracji, jeśli zmienia się podmiot odbierający od Ciebie odpady.

12) Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
13) Co zrobić z odpadami takimi jak: lodówka, telewizor, kanapa itp.?

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg ustalonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości.
 
W przypadkach indywidualnych, odpady przyjmowane są w punkcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych – przy ul. Wolności 60 w Choszcznie.

UWAGA! Odpady po remoncie (wanna, drzwi, kafelki, panele podłogowe, sedes itp.) będą odbierane za dodatkową opłatą – należy we własnym zakresie dostarczyć na wysypisko w Stradzewie.  Jest możliwość odpłatnego wywozu tego typu nieczystości, po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą odbierającą zanieczyszczenia.

14) Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.
PAMIĘTAJ - nie wrzucaj do śmieci w połowie pełnego opakowania.

15) Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Nie można wrzucać papieru silnie zabrudzonego do pojemnika na papier.
 
16) W jaki sposób wnosić opłatę za wywóz śmieci?

Jeżeli mieszkasz w bloku to zarząd nieruchomości lub wspólnoty będzie rozliczał się bezpośrednio z gminą.
Jeżeli mieszkasz w domku lub małej wspólnocie (do 4 rodzin), opłaty będziesz wnosił na podstawie informacji o opłacie, na indywidualny wskazany nr konta

17) Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.
Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

18) Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.

19) Do którego pojemnika należy wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych.

20) Do którego pojemnika należy wyrzucić odpad wykonany z gumy, kauczuku itp.?

Śmieci wykonane z gumy czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.

21) Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?


Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

22) Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Tak, stawka może się zwiększyć lub zmniejszyć w przypadku, gdy zostanie stwierdzone nieprawidłowe oszacowanie kosztów systemu. Wtedy zostanie podjęta uchwała o zmianie stawki opłaty.

23) Czy właściciele nieruchomości lub osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych, które zadeklarowały, że będą kompostować odpady BIO otrzymają zniżkę?

Tak o 1 zł mniej (czyli 23 zł),  ale wówczas firma z danej nieruchomości wogóle nie będzie odbierała odpadów biodegradowalnych.

 

Masz pytanie?

Zadzwoń tel. 95 765 9336

napisz do nas e-mail: segregacja@choszczno.pl
 
 
 
 


 
 
 
Zakaz spalania odpadów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
23.11.2018.
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Choszczno, iż obowiązuje ustawowy
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
Czytaj całość
 
Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
16.02.2018.
 UWAGA ! ! !
Zmiana  terminu odbioru odpadów komunalnych segregowanych
na  terenie wiejskim Gminy Choszczno.
Zapoznasz się z nim T U T A J
 
Nowe zasady segregacji śmieci Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
02.01.2018.

  Zmiany w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj całość
 
Zakaz spalania odpadów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.09.2017.
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Choszczno, iż obowiązuje ustawowy 
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
Czytaj całość
 
Zmiana harmonogramu zbiórki odpadów wielogabarytowych z terenu gminy Choszczno w miesiącu lipcu 2017 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
24.03.2017.
UWAGA!
ZMIANA HARMONOGRAMU ZBIÓRKI ODPADÓW WILELKOGABARYTOWYCH
 ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU AGD I RTV
 Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁCH
NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO
W LIPCU 2017


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie informuje, że w miesiącu lipcu 2017 r. nastąpi zmiana w harmonogramie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD i RT z terenu gminy Choszczno.

Szczegółowe informacje znajdują się T U T A J


 
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
22.07.2016.
By zapoznać się z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Choszczno kliknij T U T A J.
Czytaj całość
 
Zawiadomienie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
19.04.2016.
 ZAWIADOMIENIE
 
15 kwietnia 2016 r. weszła w życie Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016 r. (dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1373) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wszelki zmiany związane z gospodarką odpadami należy składać na nowych drukach uwzględniając stawki opłat zawarte w uchwale NR XIII/106/2015 rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5650).

do pobrania:
- druk deklaracja
- stawki opłat
- informacja o nowym wzorze deklaracji
 
Zmiana harmonogramu odbioru segregowanych odpadów komunalnych w miesiącu październiku 2016 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
07.03.2016.
UWAGA!
ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 R.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie uprzejmie informuje, że w miesiącu październiku 2016 r. nastąpi zmiana w harmonogramie odbioru segregowanych odpadów komunalnych dla wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta i gminu Choszczno.
Odbiór odpadów zgromadzonych w workach żółtych i zielonych z posesji na terenie miasta nastąpi w dniu: 10.10.2016 (poniedziałek), na terenie miejscowości wiejskich: 18.10.2016 r. (wtorek). Odbiór odpadów biodegradowalnych w workach brązowych pozostanie bez zmian.

 
ZAWIADOMIENIE Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
01.02.2016.

 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Choszcznie w dniu 21 grudnia 2015 r. 
Uchwały NR XIII/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015r.,  poz. 5650)
,
od dnia 1 lutego 2016 r. ustalone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA!

W dotychczas obowiązującym druku deklaracji, przy wyliczeniu miesięcznej opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów należy uwzględnić nowe
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

NOWE STAWKI

 

·      Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stanowi:

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz  stawki opłaty

 

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny     -     9,00 zł  os/miesięcznie

- odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny -   14,00 zł  os/miesięcznie

 

 

·      Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi:

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami (*) oraz  stawki opłaty

(*) zadeklarowana liczba pojemników z odpadami - ilość pojemników opróżnionych w miesiącu

·         częstotliwość odbioru pojemnika

            -  teren wiejski -   odbiór odpadów 2 razy w miesiącu

-  teren miasta  -  odbiór odpadów  4 razy w miesiącu lub

                            odbiór 2 razy w tygodniu tj. 8x w miesiącu

Pojemność pojemnika

 

Stawka opłaty za pojemnik

odpady zbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty za pojemnik odpady zbierane w sposób nieselektywny

        60 l

  5,40 zł

  8,40  zł

      120 l

10,80 zł

16,80 zł

      240 l

21,60 zł

33,60

                1100 l

99,00 zł

154,00

1m3

(pojemnik powyżej 1,1 m3
 i poniżej 0,06 m3)

                       90,00 zł

                     140,00

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

                                                                      

 
Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
28.01.2016.

ZAWIADOMIENIE


O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO

 

Począwszy od 1 lutego 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399 ze zm.), Burmistrz Choszczna zawiadamia, iż Rada Miejska w Choszcznie w dniu 21 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę NR XIII/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za odebrany pojemnik o określonej pojemności
 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5650)

 

W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

·         9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób selektywny,

·         14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny.

dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych za jeden zadeklarowany pojemnik:

  

Pojemność pojemnika

 

 

(w litrach)

Stawka opłaty za pojemnik

odpady zbierane w sposób selektywny

(w zł)

Stawka opłaty za pojemnik odpady zbierane w sposób nieselektywny

(w zł)

60

5,40

8,40

120

10,80

16,80

240

21,60

33,60

1100

99,00

154,00

1m3 (pojemnik powyżej 1,1 m3 i poniżej 0,06 m3)

                   90,00

                     140,00

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W CHOSZCZNIE DOSTARCZY KAŻDEMU WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI ZAWIADOMIENIE O ZMIANIIE STAWEK WRAZ
Z DRUKAMI OPŁAT

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia
o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych
w deklaracji.

Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Choszczna wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji
i Burmistrz Choszczna wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata
z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.

 

Jednocześnie informujemy, iż następuje zmiana terminu płatności: 

opłatę należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy  - Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie padami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego  z 2015 r., poz.5651)

 

 

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów

 

 MIESIĄC

TERMIN PŁATNOŚCI

STYCZEŃ

29 luty 2016 r

LUTY

29 luty 2016 r.

MARZEC

31 marzec 2016 r.

KWIECIEŃ

30 kwiecień 2016 r.

MAJ

31 maj 2016 r.

CZERWIEC

30 czerwiec 2016 r.

LIPIEC

31 lipiec 2016 r.

SIERPIEŃ

31 sierpień 2016 r.

WRZESIEŃ

30 wrzesień 2016 r.

PAŹDZIERNIK

31 październik 2016 r.

LISTOPAD

30 listopad 2016 r.

GRUDZIEŃ

31 grudzień 2016 r.

 

 
Zmiana terminów odbiorów odpadów komunalnych w grudniu 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
07.12.2015.
 UWAGA!
ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GRUDNIU 2015 r.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie uprzejmie informuje, że w miesiącu grudniu 2015 r. nastąpi zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych dla miejscowości: Korytowo, Smoleń, Raduń, Rzecko.
Odbiór odpadów odbędzie się w dniach: 11.XII.2015 r. i 24.XII.2015 r.
W związku z powyższym
prosimy o wystawienie pojemników we wskazanych dniach.
 
Zmiana terminów odbiorów odpadów komunalnych w grudniu 2015 r. Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
25.11.2015.
UWAGA!
ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GRUDNIU 2015 r.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie uprzejmie informuje, że w miesiącu grudniu 2015 r. nastąpi zmiana w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych dla miejscowości: Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Sulino, Stradzewo.
Odbiór odpadów odbędzie się w dniach: 10.XII.2015 r. i 22.XII. 2015 r.
W związku z powyższym prosimy o wystawienie pojemników we wskazanych dniach.

 
Nie pal śmieci! Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
14.10.2015.
NIE PAL ŚMIECI! TO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
I ŚRODOWISKA!
 
Spalanie śmieci w piecach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200-500oC) w trakcie, którego do atmosfery trafiają m.in.:
TLENEK WĘGLA (CO) – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudniając transport tlenu oraz oddziałuje na centralny układ nerwowy. Odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.
DWUTLENEK SIARKI (SO2) – powoduje u ludzi trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu (obumieranie liści).
TLENKI AZOTU (NOX) – zwiększają ryzyko zachorowania na zapalenie płuc i bronchit. U roślin powodują uszkodzenia liści. W powietrzu tworzą kwas azotowy, który odkładając się w glebie podwyższa ich zawartość w produktach roślinnych. NIEORGANICZNE ZWIĄZKI CHLORU (HCL).
NIEORGANICZNE ZWIĄZKI FLUORU (HF).
METALE CIĘŻKIE ZALICZNE DO KLASY I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel, selen) i III (ołów, chrom).
DIOKSYNY – związki rakotwórcze. Najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w środowisku.
Czytaj całość
 
Odbiór odpadów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
10.07.2015.
15 PAŹDZIERNIKA 2015
(CZWARTEK)
CHOSZCZNO
wszystkie posesje za światłami
w kierunku PKP
Odbiór Odpadów WIELKOGABARYTOWYCH
STARE MEBLE, ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
 
 
Czytaj całość
 
Odbiór odpadów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
10.07.2015.
21 i 22 PAŹDZIERNIKA 2015
Odbiór Odpadów
WIELKOGABARYTOWYCH
Z TERENÓW WIEJSKICH GMINY CHOSZCZNO STARE MEBLE, ZUŻYTY SPRZĘT RTV I AGD
 
*23 października 2015 - dodatkowy termin zbórku odpadów w przypadku dłużej ilości  
 
KOMUNIKAT Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
17.02.2015.
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 17 stycznia 2015 r. poz. 87) informujemy, że od dnia
1 lutego 2015 r. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu (art. 6q ust. 2).
Do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowego druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w dotychczas obowiązującym druku deklaracji, w pozycji 67 należy wpisać wartość bez zaokrąglenia.
Przepraszamy za utrudnienia wynikające ze zmiany przepisów i konieczności dostosowania ich do prawa lokalnego.
 
Pozbywamy się azbestu 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
27.01.2015.
AZBEST 2015
                 W związku z możliwością uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowania w wysokości 100 % na usuwanie wyrobów zawierających azbest  rozpoczynamy nabór zgłoszeń  do gminnego programu „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno – etap V”
Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe,  mające tytuł prawny do budynku lub działki zlokalizowanej na terenie Gminy Choszczno. W roku bieżącym wnioski mogą składać także przedsiębiorcy. Wnioski dla przedsiębiorców pobrać można na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie udziału w programie ( deklaracje)  w Urzędzie Miejskim w Choszcznie- Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska /pok. Nr 6/ osobiście w terminie do dnia 30.04. 2015 r.
WAŻNE:  W roku bieżącym wnioski mogą składać także przedsiębiorcy. Wnioski dla przedsiębiorców pobrać można na stronie: www:wfos.szczecin.pl w zakładce „Azbest”
Informacji o  programie  udziela Małgorzata Bartoszek, pok. 25,
 tel. 095 765 9324.

                                    Burmistrz Choszczna
 
 
Harmonogram odbioru odpadów 2015 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
12.12.2014.
 
Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Choszczno Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
20.12.2013.
Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno
w 2012

1. Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul.
       Wolności 26, 73-200 Choszczno

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

    • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie,
       gmina Choszczno

3. Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2012 roku.

    • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 10,14%
    • odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%


4. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku

    • TR  =  90,1%

5. Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno:

    • przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
       akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
       i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
        rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

       - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
         Zakład ochrony środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

    • przeterminowanych leków

       - Apteka MEDIQ
         ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno
       - Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C.
         ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno
       - Apteka „W Wieży”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Za Wieżą”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak
         ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
       - Apteka „CENTRUM”
         ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Centrum Zdrowia”
         ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno


    • zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż

 
Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno w 2013 roku


1. Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

    • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul.
       Wolności 26, 73-200 Choszczno

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

    • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stradzewie,
       gmina Choszczno

3. Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2013 roku.

    • papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 24,08%
    • odpady budowlane i rozbiórkowe – 38%

4. Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku

    • TR  =  51%

5. Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno:

    • przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
       akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
       i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
        rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych

       - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o
         Zakład ochrony środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

    •  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
       - ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
         ul. Dąbrowszczaków 29 F, 73-200 Choszczno

    • przeterminowanych leków
       - Apteka MEDIQ
         ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno
       - Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C.
         ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno
       - Apteka „W Wieży”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Za Wieżą”
         ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
       - Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak
         ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
       - Apteka „CENTRUM”
         ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno
       - Apteka „Centrum Zdrowia”
         ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno

    • zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż


Informacje o wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w Gminie Choszczno w 2014 roku.


1.    Dane podmiotu wyłonionego w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

•    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

2.    Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Choszczno: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów    biodegradowalnych (w tym zielonych) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

•    Składowisko Odpadów Komunalnych w Stradzewie.

3.    Poziom recyklingu osiągnięty przez Gminę Choszczno w 2014 roku.

•    papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 16,2%
•    odpady budowlane i rozbiórkowe – 49,5%

4.    Poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku.

•    TR = 36,7%

5.    Punkty prowadzące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Gminy Choszczno.

•    przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli  i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych:
    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Ochrony Środowiska, Choszczno, ul. Wolności 60 a

•    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

    ZAKŁAD PRZETWARZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ul. Dąbrowszczaków 29 F, 73-200 Choszczno

•    przeterminowanych leków:

    Apteka MEDIQ ul. Rynek 1, 73-200 Choszczno,
    Apteka Prywatna mgr farm. Edward i Danuta Stencel S.C. ul. Wolności 31, 73-200 Choszczno,
    Apteka „W Wieży”, ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno
    Apteka „Za Wieżą”, ul. Niedziałkowskiego 2A, 73-200 Choszczno,
    Apteka  „GRUNWALD” mgr farm. Krystyna Kaźmierczak, ul. Jagiełły 28, 73-200 Choszczno
     Apteka „CENTRUM” ul. Wolności 4F, 73-200 Choszczno,
    Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Bohaterów Warszawy 26, 73-200 Choszczno

•    zużyte baterie można oddawać w każdym sklepie prowadzącym ich sprzedaż

 
 
ULOTKA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
11.07.2013.

ULOTKA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY - pobierz

 

 

 

 
INFORMACJA Burmistrza Choszczna Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
04.07.2013.
INFORMACJA
   Burmistrza Choszczna
dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Choszczno.
 
I. Na nieruchomościach, dla których zadeklarowano segregację odpadów komunalnych:

•    pozostają dotychczasowe pojemniki do zbiórki odpadów zmieszanych i służyć będą do zbiórki odpadów pozostałych po segregacji;
•    worki na odpady segregowane zostaną dostarczone bezpłatnie;

do czasu dostarczenia worków do segregacji, odpady można składować w sposób zmieszany w pojemnikach aktualnie znajdujących się na posesjach.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 33 z 34

Rewitalizacja w Gminie Choszczno

  

SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

TERMO

CHOSZCZNO

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

"SZANSA"

serdecznie zapraszamy

na naszą stronę na

facebook-u

PROJEKT EUROINNOWACJE
Gospodarka Odpadami
Kalendarz imprez 2012
Choszczno
Fundusze, Projekty, Dofinansowania, Pomoc Finansowa
Rejestr zbiorów danych osobowych Choszczno
Organizacje pozarządowe - kliknij

Przygarnij mnie...

   ...JESTEŚMY RÓWNIEŻ NA FACEBOOKU

Index firm - Gmina Choszczno

Samorządowy Informator SMS Gminy Choszczno
lcc

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze

Lokalna Grupa Rybacka

Północna Izba Gospodarcza - Oddział w Choszcznie

Zadania Inwestycyjne
 
Polska Telewizja Internetowa
Lider Pojezierza
LP
Copyright © 2024 www.choszczno.pl.