Biuletyn nr 2/2008
08.10.2008.
Przykładowa grafika